Idősek napközbeni ellátása

Értesítjük a Tisztelt Pátyi Lakosságot, hogy Páty Község Önkormányzatával a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 120-122.§ -ainak megfelelően megkötött feladat-ellátási szerződésünk alapján intézményünkben idősek napköziotthona ellátás vehető igénybe.

Az idősek számára nyújtott szociális alapszolgáltatásunk célja, hogy módot adjunk a közösségi együttlétre, a pihenésre, a közösségi programokon való részvételre.

Az idősek klubja szolgáltatásait saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek vehetik igénybe.

A szolgáltatás igénybe vételének helyszíne intézményünk székhelye: Páty, Erkel u. 18.

Nyitvatartási ideje: munkanapokon, hétfőtől péntekig 8-16 óráig                 

A nyitvatartási időben a napközi otthont az ellátottak elhagyhatják és visszatérhetnek.

A napközi otthonban a szolgáltatásokat csak a Levendula Időskorúak Napközi Otthonával megállapodást kötők vehetik igénybe.

A napközi otthon szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges:

  • A jogosult erre vonatkozó kérelme,
  • háziorvosi (közösségi tartózkodásra alkalmas, nem fertőzőbeteg, vagy kórokozó hordozó) és vagy kórházi zárójelentés.

Napi egyszeri meleg étkezést 12-13 óráig biztosítjuk.

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata értelmében a nappali ellátás minden arra jogosult számára, jövedelmi viszonyuktól függetlenül ingyenes, csak a napi egyszeri meleg ebédhez kell térítési díjat fizetniük, melynek mértéke 2020-ban 260Ft/fő.

Az ellátás iránt az alábbi elérhetőségen érdeklődhetnek:

Ádám Rita

30-7312559

adam.rita@levendulaotthon.hu

HÁZIREND – Levendula Időskorúak Nappali Ellátása