Nőnapi ünnepség – 2018.03.08.

Közismert tény – statisztikai adat -, hogy a férfiak sajnos korábban halnak, mint a nők. Ahogy haladunk felfelé az ország lakosságának korfáján, az 50 éves korosztálytól kezdve, majd afelett, már folyamatos nőtöbblet figyelhető meg.

Ezt visszatükrözi Otthonunk lakóinak összetétele is: gyakorlatilag 3/4 részük hölgy! Ha még ehhez hozzávesszük a dolgozóinkat is: nővérek, konyhán, tálalóban, mosodában dolgozók, takarítással foglalkozók… Látható, hogy nálunk bizony érdemes kiemelt figyelmet szentelni a hölgyeknek március 08-án, a Nemzetközi Nőnapon, mely a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja.

Zsúfolásig telt meg a fogadóépületünk délután 3 órára, az ünnepség kezdetére. Az országgyűlési képviselőnk, Csenger-Zalán Zsolt is jelezte részvételi szándékát, melyet azonban más elfoglaltsága miatt végül lemondott, de a virágokat elküldte hölgyeinknek. Intézményünk vezetője köszöntőt mondott, két ifjú művész pedig egy kis műsorral járult hozzá a hangulathoz: Böröcz Nándor az alkalomhoz illő versekkel köszöntötte a hölgyeket, Ádám Tamás pedig Bach muzsikát játszott hegedűn.

Az ünnepség végén az urak közös erővel osztották ki a rengeteg sok tulipánt, majd egy kis vendéglátás, és kötetlen beszélgetés zárta az eseményt.